cách nấu cơm gạo lứt

Cách nấu gạo lứt phải đúng cách và đủ thời gian để tận dụng chất dinh dưỡng trong gạo lứt. Gạo lứt là loại gạo chưa được bóc lớp cám gạo vì vậy so với mức độ dinh dưỡng thì...